විශේෂාංග නිෂ්පාදන

2004 දී ආරම්භ කරන, නිංෙබෝ Yishen ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ ආවරණය විද්යුත් චුම්භක වැඩෙහි සංවර්ධනය සහ නිෂ්පාදන කෙරෙහි අවධානය යොමු:

1. මෝටර් රථ වැඩෙහි
2. EV (විදුලි වාහන) අය-ගොඩවල වැඩෙහි
3. විදුලිබල වැඩෙහි
4. රේගු වැඩෙහි

වැඩිදුර කියවන්න

නව පැමිණීම්