ځانګړي توليدات

په 2004 کال کې جوړه شوې ده، Ningbo Yishen بریښنايي پر ودې & الکترومقناطيسي یب پوښښ جوړولو تمرکز کوي:

1. مشين یب
2. اي (بريښنايي موټر) اخلي-انبار یب
3. د بريښنا یب
4. د ګمرک یب

نور یی ولوله

نويو راغلیو