Эрчим хүчний шинэ буухиа өндөр хүчдэлийн тогтмол гүйдлийн буухиа