Онцлох бүтээгдэхүүн

2004 онд байгуулагдсан, Ён жигүүр Electronics хөгжиж & хамарсан цахилгаан релей үйлдвэрлэл чиглэсэн:

1. Автомашин релей
2. EV (цахилгаан тээврийн хэрэгслийн) цэнэглэж-овоо релей
3. Цахилгаан релей
4. Гаалийн релей

Цааш унших

Шинээр ирсэн