ផលិតផល​ពិសេស

បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2004 មានទីក្រុង Ningbo Yishen ឡិចត្រូនិចផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍនិងផលិតអេឡិចត្រូគ្របដណ្តប់បញ្ជូនត:

1. បញ្ជូនរថយន្ត
2. វីរុស EV (រថយន្តអគ្គិសនី) បញ្ជូនសាកថ្ម-គំនរ
3. បញ្ជូនថាមពល
4. បញ្ជូនផ្ទាល់ខ្លួន

អាន​បន្ថែម

មកដល់ថ្មី